HOME TIME!

"When I wake up   next to you   My heart just   wants to burst   In my sleep   I miss you   Like a screaming   blazing thirst   I drag myself   to work and back   just to see your smile   watch TV   talk a little   and … Continue reading HOME TIME!

Advertisements

KHÓC VÌ CHỊ

11.10pm, Vừa mới thả cái cặp xuống giường sau gần 48 tiếng nằm lê lếch và cả sốt nhẹ ở Thức Coffee, tôi nhận được email từ chị - một người tôi gặp tổng thảy 4 lần và vừa quen biết chị được 1 năm. Tôi khóc.  Chỉ đơn giản là khóc. Suốt hơn một … Continue reading KHÓC VÌ CHỊ

TA CỨ ĐI, KHI NHÌN LẠI ĐÃ THẤY CON ĐƯỜNG

Không nhất thiết điều gì bạn học/bạn làm, bạn cũng phải biết bạn cần nó để làm gì. Dĩ nhiên nếu biết thì càng tốt, nhưng không biết cũng chẳng sao cả. Sự phát triển của con người cũng có hơi hướng của chọn lọc tự nhiên: Đó là sự thử nhiều thứ, chọn lại … Continue reading TA CỨ ĐI, KHI NHÌN LẠI ĐÃ THẤY CON ĐƯỜNG

Lượm lặt – KINH NGHIỆM XIN HỌC BỔNG (3)

PHẦN 3: CÁC BƯỚC TÌM KIẾM VÀ APPLY HỌC BỔNG Từ viết tắt Hb                                      Học Bổng Dhs                                    Du Học Sinh SOP                                    Statement of Purpose LoR                                     Letter of Reference I/ BẠN ĐANG NHẮM ĐẾN HỌC BỔNG (HB) NÀO? Đây có thể nói là bước quan trọng và nền tảng nhất. Việc bạn nhắm đến … Continue reading Lượm lặt – KINH NGHIỆM XIN HỌC BỔNG (3)

Lượm lặt – KINH NGHIỆM XIN HỌC BỔNG (1)

Trong tất cả những anh chị influencer(s) mà mình theo dõi, chị Đặng Huỳnh Mai Anh là người mình follow kỹ nhất và bền nhất. Đây là một chuỗi bài của chị chia sẻ về kinh nghiệm xin học bổng của chị, mình chia sẻ lại, vì mình tin những người trẻ như bạn và … Continue reading Lượm lặt – KINH NGHIỆM XIN HỌC BỔNG (1)